Перейти до основного вмісту

XML конвертер

Розробка програмного забезпечення

Обмінний XML файл – це електронний (цифровий) файл, за допомогою якого відомості про земельні ділянки і їх володарів вносяться у всеукраїнську базу даних – державний земельний кадастр, а також в бази даних територіальних управлінь Державного агентства земельних ресурсів України.

До відомостей обмінного файлу належить інформація про:

-          результати та  виконавців  робіт  із  землеустрою  та  оцінки земель, топографо-геодезичних робіт;

-          земельно-кадастрові одиниці;

-          територіальні зони;

-          суб'єктів земельних відносин;

-          права на земельні ділянки;

-          обмеження використання земельних ділянок;

-          земельні угіддя.

Базовими елементами формування обмінного файлу є геодезичні дані  (координати      точок повороту меж земельно-кадастрових одиниць),  які забезпечують просторову основу інших  відомостей  обмінного  файлу і можливості їх подальшого використання у складі  автоматизованих  систем, які використовують відомості щодо земельних ділянок.

Обмінний XML файл складається з текстових рядків, що містять елементи і  атрибути,  а  також  їх значення

Конвертор XML до Бази геоданих  призначений для конвертування обмінних XML-Файлів (XML-документів), що були згенеровані згідно вимог стандарту ДЕРЖКОМЗЕМУ України (НАКАЗ № 573 від 02.11.2009 "Про затвердження вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)") у просторові об'єкти Бази геоданих формату ArcGIS.

Конвертор XML до Бази геоданих  здійснює перетворення (конвертацію) інформацію щодо земельних ділянок із формату обмінного файлу XML у формат бази геоданих, зберігаючи всю атрибутивну інформацію, яка міститься у обмінному файлі. Також переносяться і геометрія відповідних просторових об'єктів, враховуючи систему координат.

Конвертор XML до Бази геоданих   - це модуль-розширення до настільної ArcGIS (ArcGIS Desktop та ArcGIS Engine), до складу якого входить набір інструментів для імпортування даних.

xml