Перейти до основного вмісту

Жилінський Університет

Zilina

 

У період з 15 квітня – по 16 травня фахівці компанії "ЕСОММ Со" були відряджені до Жилінського Університету (UNIZA), м. Жиліна, Словаччина , де виконували роботу в рамках проекту EWALD (Earth Observation for Early Warning of Land Degradation at the European Frontier (Horizon Europe, ID 101086250) .

По прибутті в університет колективи провели ознайомчі презентації та представили спеціалістів, які приймають участь у проекті.

Зі сторони університету  Жиліна приймали участь професор UNIZA Олена Зайцева,  професор UNIZA  Віталій Левашенко, доцент UNIZA Мирослав Квассай, викладач UNIZA Патрік Руснак та чисельна група аспірантів UNIZA.

Зі сторони Центру аерокосмічного дослідження землі (ЦАКІЗ) м.Київ, Україна, приймали участь Ганна Хижняк та Ольга Титаренко.

 Зі сторони ТОВ ЕСОММ Со приймали участь наукові фахівці: Дмитро Вдовіко, Юлія Липська, Сергій Мальцев, Оксана Розентрегер.

Зайцева Олена представила презентацію про загальну діяльність університету та про роботу їх наукового колективу у даному проекті.

Від команди ЦАКІЗ Ганна Хижняк представила презентацію про роботу з космічнеми зображеннями супитника Sentinel з програмного ресурсу Копернікус та подальшої обробки їх в Google Earth Engine.

Дмитро Вдовіко представив презентацію про загальну діяльність компанії ТОВ "ЕСОММ Со" та зокрема про роботу колективу компанії у даному проекті.

За планом перебування було проведено ряд технічних презентацій та тренінгових курсів з технологій геоінформаційних систем.

Сергій Мальцев представив наступні презентації, що розкривають сенс використання геоінформаційної системи ArcGIS в науковому дослідженні раннього розпізнавання процесів деградації земель з використанням матеріалів Дистанційного Зондування Землі:

1. Що означає ГІС для розуміння нашого світу.

Ця презентація надає загальне розуміння, що ГІС є системою, яка  поділяється на базові її складові:
Систему запису – організація геопросторового контенту та управління ним,
Систему розуміння – перетворення процесу відображення геопросторових даних в процес просторового аналізу даних з метою моделювання та прогнозування процесів існування людини та оточуючого її середовища.
Систему взаємодії – яка базується на загальному використанні учасниками проекту ГІС ХАБу, що надає шляхом організації доступу до ресурсів порталу можливість аналізувати опубліковані дані та проводити свої роботи та дослідження на основі наданих загальним колективом результатів наукового дослідження.

2. Схема впровадження проекту з використанням платформи ArcGIS.
Ця презентація надала розуміння місця ГІС ArcGIS у методологічній схемі проекту. Було надано структуру геоінформаційного порталу та організації робочих місць для кожного учасника проекту. В ході презентації були розкриті:
Базова функціональність інструментів просторового аналізу;
Наявні шаблони геопортальних сервісів і додатків;
Інструменти для організації польової мобільності;
Дизайн та можливості в організації геопорталу на основі технології ArcGIS On Line.

3. Територія проекту у портальних веб додатках технології ArcGIS On Line
Ця презентація представила перші результати проведених досліджень, виконаних творчим науковим колективом ЦАКІЗ та продемонструвала технічні можливості представлення даних, що включають як відображення геопросторової інформації у векторному та растровому вигляді так і результати її обробки інструментами просторового аналізу те прогнозування.

Виходячи з плану виконання завдань на відрядження та на участь в проекті колектив ТОВ ЕСОММ Со є відповідальним за:
- Організацію, розгортання, влагодження та комплексування ГІС складової проекту;
- Адміністрування розгорнутого середовища та надання прав та можливостей учасникам проекту по використанню спроможності ГІС інструментарію у наукових дослідженнях;
- Проводить тренінги та консультації з усіма учасниками проекту з використання платформи ArcGIC On Line, ArcGIS Desktop її можливостям при застосуванні у наукових дослідженнях.

Зазначені тренінги були побудовані та викладені за наступною схемою:
Спочатку базові знання про Десктопну та Серверну технології, далі про використання інструментарію просторового аналізу та прогнозування. і на останнє – використання мов програмування та впровадження підготовлених програмних скриптів у середовища ArcGIS.


1. Введення в ArcGIS Pro - серія занять, які надають базові поняття про технологію ArcGIS Desktop:
• Розглянуті інтерфейс програми та можливості збору просторових і непросторових даних засобами настільних, веб- та мобільних застосунків.
• Наведені приклади відображення та аналізу 2D- та 3D-даних та перетворення табличних даних у геопросторові.
• Розглянуті моделі геоданих, їх формати та методи роботи з ними у ArcGIS Pro та вебзастосунках.


2. Інтеграція мови Python та її застосування на платформі ArcGIS:
• Створення змінної середовища та оновлення бібліотек Python у ArcGIS Pro.
• Розглянуті відмінності використання та приклади програмування у IDE, ArcGIS Notebook, за допомогою скриптів у вигляді Geoprocessing Tools та Python Wondows.
• Приклади керування, аналізу та конвертації геопросторових даних за допомогою arcpy та способи автоматизації процесів геообробки даних у ArcGIS.
• Способи публікації, поширення та використання скриптів Python у всіх компонентах платформи ArcGIS.

Оскільки дані дистанційного зондування Землі є пріоритетним матеріалом для наукового дослідження, то необхідно організувати робочі процеси з періодичного доступу до цих даних, їх обробки та отримання результатів. Колективи провели ряд  досліджень у період перебування у відрядженні та відпрацювали технологічний процес, який дозволяє виконувати ці технологічні ланки з напівавтоматичною обробкою завдяки використання ряду інструментів програмних продуктів, у тому числі і ArcGIS. 

 

Плідна та успішна робота команд проекту EWALD також була відображена в електронних медіа Жилінського Університету про наше перебування в Словаччині.

ZilinaZilina

 

ZilinaZilina